Bod č.77.:

EVID/4 - Projednání souhlasu s demolicí části stavby – kotelna a garáže, na pozemku p. č. 6380/11 k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SITMP)
Příloha č.2 (zákres rozsahu demolice)
Příloha č.3 (fotodokumentace - garáže)
Příloha č.4 (fotodokumentace - kotelna)
Příloha č.5 (letecký snímek a územní plán)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:187 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX