Bod č.26.:

OSS/4 - Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu OSS MMP pro rok 2018.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:141 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX