Bod č.14.:

ŘEÚ+OI/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s uvolněním části blokace Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole – část Tramvajová trať“

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 408 ze dne 6.9.2012 )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení ZMP č. 380 ze dne 7. 9. 2017)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení ZMP č. 531 ze dne 14. 12. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:128 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX