Bod č.20.:

OŠMT/1 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2018

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (č. 3 - výňatek č. 1 ze zápisu z jednání KVV RMP ze dne 27. 2. 2018)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:135 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX