Bod č.79.:

OSI/1 - Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX