Bod č.80.:

OSI+ŘEÚ/2 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Aktualizace plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2017 až 2026)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX