Bod č.93.:

OŽP/1 - Měřící stanice ovzduší – prašnost Roudná

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX