Bod č.4.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2018 do 23. 3. 2018

(předkladatel:Mgr. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX