Bod č.27.:

KŘTÚ/1 - Schválení zadání specializované veřejné zakázky na podporu aplikací Software602 FormFlow a Software 602 XML forms

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Čestné prohlášení spol. Software602 a.s.)
Příloha č.2 (Zápis z VZVZ ZMP)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX