Bod č.16.:

ŘÚSO/1 - Záměr Divadla ALFA, příspěvkové organizace, zadat veřejnou zakázku na realizaci akce „Představení Divadla bratří Formanů Deadtown“, výzvou jedinému dodavateli.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ředitele Divadla ALFA o udělení souhlasného stanoviska)
Příloha č.2 (Usnesení VZVZ č. 4/2018 ze dne 4. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:130 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX