Bod č.28.:

KŘTÚ/2 - Plzeň – Generel dopravy v klidu – aktualizace 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Plzeň – Generel dopravy v klidu – aktualizace 2017, A. Návrhová část (ÚKRMP, 12/2017))
Příloha č.2 (Plzeň – Generel dopravy v klidu – aktualizace 2017, B. Analytická část (ÚKRMP, 12/2017))
Příloha č.3 (Plzeň – Generel dopravy v klidu – aktualizace 2017, C. Dokladová část (ÚKRMP, 12/2017) )
Příloha č.4 (Plzeň – Systém dopravy v klidu – návrh rozvoje – metodický podklad (ÚKRMP, 12/2017))
Příloha č.5 (Plzeň – Systém dopravy v klidu – Požadavky na stavebně technické a architektonické řešení parkovacích objektů – metodický podklad (ÚKRMP, 12/2017))
Příloha č.6 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy )
Příloha č.7 (Zápis z jednání Komise pro koncepci a rozvoj RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.8 (Zápis z jednání Komise pro dopravu RMP ze dne 20. 3. 2018 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX