Bod č.31.:

KŘTÚ/12 - Neprominutí nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené se společností GLOBÁl spol. s. r.o.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti nájemce )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM RMP )
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační turistická mapa)
Příloha č.7 (majetek města Plzně )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX