Bod č.84.:

ORG/3 - Dopis pana V. Hlinovského - nespokojenost s postupem ÚMO 1 při vyřízení požadavku na odstranění dětských atrakcí v Gerské ulici

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX