Bod č.50.:

MAJ/9 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – fyzická osoba

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD)
Příloha č.2 (vyjádření)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 44/2016)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:165 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX