Bod č.51.:

MAJ/10 - Uzavření kupní smlouvy s SK PLZEŇ 1894 z.s. na odkup pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita Úslavská ul./Mezi Stadiony, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SK + zápis z členské schůze)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 11189-27/2018)
Příloha č.5 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:166 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX