Bod č.46.:

MAJ/5 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části pozemku parc. č. 2437/2 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně z vlastnictví FO

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX