Bod č.62.:

PROP/7 - Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Prvomájová 100 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol z městské soutěže)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 552/17)
Příloha č.3 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:173 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX