Bod č.45.:

MAJ/4 - Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou „Areál firmy ARC-Heating, Plzeň, Nová Hospoda, v k. ú. Skvrňany“, investor ARC-Heating s.r.o. Zrušení usnesení ZMP č. 46/2018

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 26/2018 a ZMP č. 46/2018)
Příloha č.2 (důvodová zpráva k původnímu projednání)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 606/2015)
Příloha č.4 (žádost)
Příloha č.5 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.6 (rozsah přebíraných staveb - zákres)
Příloha č.7 (původní GP č. 2946-287/2017)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (mapy)
Příloha č.10 (nová katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 387 ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:160 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX