Bod č.86.:

NámB+NámK/2 - Informace o stavu přípravy provozování objektu Měšťanská beseda v Plzni od roku 2019

(předkladatel:nám. Baxa, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informace o stavu přípravy provozování objektu Měšťanská beseda v Plzni od roku 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX