Bod č.44.:

MAJ/3 - Změna usnesení ZMP č. 416 ze dne 7. 9. 2017 ve věci uzavření kupní smlouvy a zřízení služebností s COOP družstvem Plasy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebností)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 915 ze dne 24. 8. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 416 ze dne 7. 9. 2017)
Příloha č.4 (Geometrické plány)
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 325 ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:159 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX