Bod č.70.:

PROP/15 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 461/1, p.č. 461/6, p.č. 461/7, p.č. 462/1 a p.č. 462/2, vč. trvalých porostů, vše v k.ú. Sedlecko

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Němcových vč. vyjádření ke stanovisku obce)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko obce vč. doplnění)
Příloha č.4 (doporučení KNM 08/17) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán )
Příloha č.9 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX