Bod č.73.:

PROP/18 - Zrušení usnesení ZMP č. 489 ze dne 9.11.2017 a ponechání pozemků p.č. 1137/141 až 1137/158 a p.č. 1137/163 až 1137/189, vše v k.ú. Bolevec, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMP č. 986/2017)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 489/2017)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 243/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:183 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX