Bod č.64.:

PROP/9 - Další nakládání se 2 dosud neprodanými nebytovými jednotkami obsazenými nájemci na území města Plzně (na adrese Na Dlouhých č. or. 76 v Plzni, Ke Kukačce č. or. 21 v Plzni)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.2 (orientační mapa )
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 1. 2018)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 6. 2. 2018)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 105/2018)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 206/2018)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 78/2018)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 79/2018)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 333/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:174 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX