Bod č.57.:

PROP/2 - Prodej nemovitých věcí na adrese Revoluční 100 a Heyrovského 23 Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení Rady Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 36/18)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko RMO )
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plány)
Příloha č.7 (letecké snímky)
Příloha č.8 (orientační mapy)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (geometrické plány)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.12 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX