Bod č.52.:

MAJ/11 - Výkup spoluvlastnických podílů k celku pozemků parc. č. 8398/5 a 8368/1 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od 3 fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX