Bod č.54.:

MAJ/13 - Směna nemovitých věcí v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 5521 pro k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usn. RMP č. 79/2013)
Příloha č.4 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, mapa Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:169 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX