Bod č.53.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k. ú. Černice, zrušení a zřízení služebnosti – dvě fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 8)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (geometrické plány)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:168 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX