Bod č.59.:

PROP/4 - Prodej nemovitých věcí na adrese sady 5. května 42 a Kopeckého sady 10 Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení Rady Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 36/18)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko RMO)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plány)
Příloha č.7 (letecké snímky)
Příloha č.8 (orientační mapy)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:124 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX