Bod č.47.:

MAJ/6 - Výkup pozemků parc. č. 286/1, parc. č. 286/2 a parc. č. 286/3, vše k. ú. Bukovec, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP + zákres)
Příloha č.2 (žádost SVSMP na ORP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (rozšířený požadavek paní Bradové)
Příloha č.6 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 316/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX