Bod č.49.:

MAJ/8 - Výkup pozemků v k. ú. Křimice pro stavbu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti na silnici II/605 v úseku Skvrňany - Křimice“ od společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva kupní a smlouva kupní a o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků pozemků)
Příloha č.3 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení MO Plzeň 5 č. 7/2017 z 13. 9. 2017)
Příloha č.5 (záborový elaborát)
Příloha č.6 (geometrické plány)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z 13. 3. 2018)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 317 z 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:164 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX