Bod č.48.:

MAJ/7 - Výkup pozemku v k. ú. Bukovec, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP + zákres)
Příloha č.2 (žádost SVSMP na ORP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 315/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX