Bod č.71.:

PROP/16 - Prodej pozemku p. č. 590/1, o výměře 6715 m2, trvalý travní porost, ZPF, v k. ú. Štěnovice.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Žádost manželů Binderových)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MÚ Přeštice)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města mimo území PM)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.11 (Sdělení obce Štěnovice k doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.11 (Žádost obce Štěnovice, vč. doplnění)
Příloha č.12 (Žádost obce Štěnovice, vč. doplnění)
Příloha č.12 (Usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018)
Příloha č.13 (Žádost obce Štěnovice, vč. doplnění)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX