Bod č.65.:

PROP/10 - Schválení textu dodatku č. 1 bankovní záruky a projednání žádosti o dodatek č. 1 ke kupní smlouvě.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Text dodatku č. 1 k BANKOVNÍ ZÁRUCE Raiffeisenbank a.s. č. 162265)
Příloha č.2 (Žádost společnosti Hamburk Business Center s.r.o.)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - majetek města)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.9 (Usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:175 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX