Bod č.55.:

MAJ/14 - Výkup poz. v k. ú. Plzeň a uzavření Dohody o zrušení SOSB kupní č. 2008/002106 a SOSB darovací č. 2008/002107 - „Stavební úpravy komunikací Pod Homolkou – Květná – obnova stezky Kozí stezka“ spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 č. 78/17 z 13. 12. 2017)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1066 ze 17. 10. 2017)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP z 6. 2. 2018)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 319 z 5. 4. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:170 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX