Bod č.68.:

PROP/13 - Prodej pozemku p. č. 666 v k. ú. Bukovec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti + doplnění žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP4)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX