Bod č.12.:

ŘEÚ/2 - Návratná finanční výpomoc pro 1. základní školu Plzeň, Západní 18, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu PROSIT v Plzni

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 593 ze dne 10. 11. 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Rozhodnutí o přidělení dotace na projekt PROSIT v Plzni)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Žádost 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:126 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX