Bod č.58.:

PROP/3 - Prodej nemovité věci na adrese Smetanovy sady 2 Plzeňskému kraji

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení Rady Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 36/18)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX