Bod č.72.:

PROP/17 - Doprodej zbytkových ploch zeleně u atriových domů v k. ú. Lobzy a zřízení služebností.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 280/2006)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 4 č. 27/2015)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Fotodokumentace 3 x)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán 3 x)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek 3 x)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa 3 x)
Příloha č.8 (Mapy - GP 3 x)
Příloha č.9 (Mayp - majetek města 3 x)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 340/2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX