Bod č.5.:

NámK/1 - Návrh na volbu člena představenstva společnosti PT, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Usnesení RMP č. 436 ze dne 30. 4. 2014)
Příloha č.2 (č. 2 Usnesení RMP č. 700 ze dne 19. 6. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX