Bod č.60.:

PROP/5 - Prodej nemovitých věcí na adrese Rubešova 18 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany) (*)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:171 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX