Bod č.66.:

PROP/11 - Uzavření smluvního vztahu v souvislosti se stavbami silnic I. třídy – I/26 – ŘSD ČR

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - katastrální mapa)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.8 (Usnesení RMP ze dne 5. 4. 2018)
Příloha č.11 (Žádosti ŘSD ČR)
Příloha č.12 (Žádosti ŘSD ČR)
Příloha č.51 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.52 (Mapy - orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX