Bod č.92.:

ÚČT/1 - Vyhláška statutárního města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhláška statutárního města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX