Bod č.27.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 24. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 33. jednání KV ZMO3)
Příloha č.2 (Zápis z 34. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:46 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX