Bod č.6.:

EK/1 - Stanovisko ke změnové vyhlášce statutárního města Plzně - novely Statutu města Plzně

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změnová vyhláška)
Příloha č.2 (Pravidla rozpočtového provizoria)
Příloha č.3 (Revize)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:25 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX