Bod č.7.:

EK/2 - Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Plzně a příspěvku 70.MŠ, p.o. z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 1)
Příloha č.2 (Žádost č. 2)
Příloha č.3 (Žádost č. 3)
Příloha č.4 (Žádost č. 4)
Příloha č.5 (Usnesení FV ZMO 3 č. 2/2018)
Příloha č.6 (Usnesení RMO 3 č. 111/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:26 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX