Bod č.8.:

EK/3 - 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - úprava rozpočtu sociálního fondu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:27 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX