Bod č.9.:

EK/4 - 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ, 24. MŠ, 44. MŠ a 70.MŠ na projekty s názvem "Šablony pro MŠ"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Avízo (22. MŠ))
Příloha č.2 (Avízo (24. MŠ))
Příloha č.3 (Avízo (44. MŠ))
Příloha č.4 (Avízo (70. MŠ))
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:28 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX