Bod č.14.:

EK/9 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora jednorázových sportovních akcí z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO 3 č. 23/2018)
Příloha č.2 (Usnesení FV ZMO 3 č. 1/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:33 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX