Bod č.16.:

EK/11 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled hospodaření MO 3 za rok 2017)
Příloha č.1 (Komentář)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání za rok 2017)
Příloha č.3 (Stav fondů)
Příloha č.4 (Přehled poskytnutých dotací v roce 2017)
Příloha č.5 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)
Příloha č.6 (Rozvaha)
Příloha č.7 (Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.8 (Zpráva o průběhu inventarizace)
Příloha č.9 (Přehled hospodaření MŠ)
Příloha č.10 (Usnesení RMO 3 č. 140/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:35 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX