Bod č.18.:

EK/13 - 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na akci "Parkovací zakladač"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 125/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:37 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX